Investicije v energetsko učinkovitost zgradb – Nemčija

 

Nemški energetski koncept 2050

Nemška zvezna vlada v skladu  s sprejeto  strategijo trajnostnega razvoja (http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/nachhaltigkeit/DE/Startseite/Startseite.html) in s konceptom energetske učinkovitosti (Energiekonzept 2050 – http://www.fvee.de/fileadmin/politik/10.06.vision_fuer_nachhaltiges_energiekonzept.pdf), v katerem je predvideno tudi postopno zapiranje jedrskih elektrarn do leta 2022 (zvezni zakon 6. 8. 2011 – http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2011/08/2011-08-05-gesetze-energiewende.html), predvideva, da naj bi emisije CO2 do leta 2020, glede na trenutno situacijo, zmanjšali za 40 %.  Področje obnovljivih virov v Nemčiji trenutno nudi prek 300.000 delovnih mest; zvezna vlada predvideva, da se bo zaposljivost na področju tega sektorja do leta 2020 povzpela na cca. 400.000 delovnih mest.

Obnovljivi viri energije (veter, biomasa, solarna energija …) so leta 2010 prispevali  16 % k celotnim energetskih potrebam Nemčije. Zaradi zgoraj omenjenega predvidenega zapiranja jedrskih elektrarn in ocene, da naj bi se pridobivanje energije iz različnih obnovljivih virov v naslednjih nekaj desetletjih povečalo na 50 %, se je nemška zvezna vlada odločila, da bo v prihodnje več investirala  v izgradnjo kapacitet za pridobivanje energije:

-          v investicije v energetsko infrastrukturo (sodobnejše energetsko omrežje),

-          v bioenergijo (biomasa, bioplin …),

-          v vetrno energijo,

-          v fotovoltaiko.

Investicije (neposredne investicije, subvencije, ugodni krediti za investitorje (podjetja in fizične osebe)) so v naslednjih letih skupno ocenjene na 17,7 milijard evrov.

Več informacij: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/03-erneuerbare-energien.html

http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/erneuerbare_energien/

 

 

Finančne stimulacije za fizične osebe ki investirajo energetsko učinkovito obnovo obstoječih zgradb oz. novogradnje

V Nemčiji obstajajo različni viri (zvezna vlada in viri, ki jih nudijo posamezne nemške dežele), ki  fizičnim osebam – investitorjem nudijo finančno podporo za investicije za energetsko učinkovito obnovo oz. sanacijo obstoječih zgradb in tudi gradnjo novih zgradb.

Zvezna vlada prek svoje mreže (uradi, agencije – http://www.das-energieportal.de/finanzierung/bund/bundesweite-foerderprogramme/) glede na zvezno zakonodajo nudi določene subvencije za  energetsko učinkovito obnovo zgradb, prehod na ogrevanje z obnovljivimi viri energije (biomasa, bioplin …), pridobivanje energije s pomočjo fotovotaike, torej za investicije, ki v večji meri omogočajo samozadostnost stanovanjskih enot.

Pred prošnjo za subvencijo mora investitor vse informacije pridobiti na posebnih uradih. Višina subvencije je odvisna od energetske izkaznice oz. spričevala o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe, ki ga izda pooblaščena oseba, in simulacij prihranka energije.

Posebno subvencijo je mogoče pridobiti tudi za nakup solarne naprave, naprave za pridobivanje geotermalne energije in podobnih naprav za pridobivanje energije. Višina subvencije je odvisna od velikosti naprave, njene energetske učinkovitosti in izkoristka (http://www.bmu.de/gesetze_verordnungen/aktuell/aktuell/1252.php).

Nemška zvezna vlada prek različnih bank, največja od njih je KfW Bank, ki je 80 % lasti zvezne vlade in vlad posameznih nemških dežel, nudi fizičnim osebam in tudi podjetjem  ugodne dolgoročne kredite, katerih višina je odvisna od višine investicije v energetsko učinkovitost zgradbe posameznega investitorja, energetske izkaznice zgradbe in simulacij prihranka energije. Podobni modificirani pogoji veljajo tudi za investicije podjetij v energijsko učinkovitost njihovih poslovnih in proizvodnih zgradb.

Dolgoročni ugodni kredit se lahko pridobi za:

-          sanacijo starih in gradnjo novih stanovanjskih enot (CO2-sanacije starejših zgradb ipd.);

-          ekološko gradnjo (pasivne hiše, energijsko varčne hiše);  

-          vgradnjo naprav za ogrevanje, ki delujejo na principu obnovljivih virov energij (solarne naprave, naprave za ogrevanje na biomaso, ogrevalne naprave z visokim izkoristkom, ogrevanje na toplotne črpalke ipd.);

-          investicije v sončne elektrarne (za lastno uporabo).

Več informacij: http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Foerderberater/Bauen%2c_Wohnen%2c_Energie_sparen/index.jsp

http://www.das-energieportal.de/finanzierung/kfw-foerderbank/foerderprogramme-wohnbau/

 

Posebno ugodni krediti so namenjeni tudi podeželju, in sicer prek posebnega programa, namenjenega za obnovo vasi (Sonderkreditprogramms Dorferneuerung -, prek katerega spodbujajo investicije v energetsko učinkovitost zgradb na podeželju. Pri tem programu gre predvsem za obnovo in sanacijo starejših zgradb. Za dodeljevanje sredstev (ugodnejših dolgoročnih kreditov) skrbi Landwirtschaftliche Rentenbank (kreditni pogoji so objavljeni na njihovi spletni strani – http://www.rentenbank.de/). Informacije o financiranju s strani dežel pa so dostopne http://dorfwettbewerb.bund.de/de/dorfentwicklung/foerderangebote-der-laender/nordrhein-westfalen/.

Investicije v obnovljive vire zvezna vlada podpira tudi tako, da se za določen odstotek tistemu, ki investira v obnovljive vire na lastni zgradbi (odvisno od tipa investicije), zmanjša osnova za dohodnino (http://www.energie-fachberater.de/modernisierung/news/20110105_renovierung-modernisierung-handwerker-rechnung-steuer.php))

Poudariti je potrebno tudi, da ima vsaka izmed nemških dežel še lastne programe za spodbujanje investicij v obnovljive vire in energetsko učinkovitost zgradb. Več informacij o tem dostopnih na http://www.das-energieportal.de/finanzierung/laender/foerderungen-in-den-einzelnen-bundeslaendern/.

Dodatne informacije:

http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/gebaeude/

http://www.das-energieportal.de/finanzierung/bund/bundesweite-foerderprogramme/

http://www.energie-fachberater.de/modernisierung/energieeffizienz/index.php?navanchor=1010000

http://www.zentralheizung.de/foerderprogramme/foerderprogramme.php

http://www.energiefoerderung.info/


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA