Zeleno zaposlovanje - ILO Iniciativa

Promocija zelenega zaposlovanja je ključna v tranziciji proti bolj zeleni ekonomiji. Klimatske spremembe in prekomerna uporaba nenadomestljivih resursov kliče k proaktivnim politikam, ki se bodo pravočasno odzvale in izognile najslabšemu ter ustvarile poti k trajnostnem razvoju, s spodobnimi zaposlitvami za vse. Vendar te nujno potrebne inovativne strategije lahko uspejo zgolj s popolnim vključevanjem podjetij in delavcev.

Agenda ILO za zelena zaposlovanja promovira socialno pošteno tranzicijo, znotraj katere so ranljivosti, spremembe na trgu dela in novi poslovni modeli naslovljeni preko inkluzivnega socialnega dialoga. Zelene službe pomagajo zmanjševati negativen okoljski vpliv, kar vodi v okoljske, ekomske in socialno trajnostne modele podjetij in gospodarstev. V praktičnem smislu, zeleno delo prispeva k:

  1. zmanjšanju porabe energije in uporabe surovih materialov
  2. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  3. minimizacija odpadkov in onesnaževanja
  4. zaščita ekosistemov

Zelene zaposlitve se lahko ustvarjajo v vseh sektorjih in tipih podjetij, v urbanih in podeželskih območjih in v državah na vseh nivojih gospodarskega razvoja

Program zelenih zaposlitev ILO operira globalno in nudi vodenje preko participacije v mednarodnih debatah, policy svetovanju in tehnični asistenci, kot tudi v izgrajevanju kapacitet.

Zeleno zaposlovanje in promocija zelenega gospodarstva je temeljno za dosego ekonomskega in socialnega razvoja, ki je tudi okoljsko trajnosten. Vse več držav razvija politike in implementira strategije za zmanjševanje emisij, razvijanje bolj učinkovitih energijskih scenarijev in izboljševanje upravljanja z odpadki. Širša programska agenda za trajnostno rast, ki zmanjšuje revščino in klimatske strategije so v vzponu. Prav to ima velike posledice za zaposlovanje in celostno delovanje delovnih trgov.

ILOjev program Zelenega zaposlovanja promovira praktično in koherentno strategijo ki prepozna močno soodvisnot med potrebo za socialni razvoj in nujnostjo ukrepanja pri klimatskih spremembah. Analize in programska vodila, ki jih nudi program, prispeva k promociji poštene globalizacije in razvoja trajnostnih podjetij in ekonomij, ki so učinkovite, socialno pravične in okoljsko zdrave. Program prav tako prispeva k regionalnim in lokalnim iniciativam za bolj zelene ekonomije in priskrbi obširno bazo znanja kot tudi orodja za aplikacijo praktičnih pristopov.

Viri: http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm

 http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_153458/lang--en/index.htm

 

 


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA