Projekt Slovenija znižuje CO2: Izbranih 20 dobrih praks

V okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je Umanotera skupaj s partnerji projekta predstavila 15 slovenskih in 5 tujih dobrih praks, ki pomembno znižujejo izpuste CO2 ter hkrati prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da so Slovenci sicer dobro ozaveščeni o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb, vendar zelo počasi spreminjajo tovrstne navade na osebni in družbeni ravni. V zadnjih letih so se v Sloveniji razvile različne praktične rešitve, ki stremijo k blaženju učinkov podnebnih sprememb in k prilagajanju nanje ter k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Te dobre prakse so sicer uspešne in nekatere tudi mednarodno priznane, vendar še niso dovolj poznane in razširjene, zato v večini primerov ostajajo praktično anonimne.

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse prinaša prav to: promocijo dobrih praks, razširjanje znanja in spodbudo za spremembe. Uspešne zgodbe nas navdihujejo in prepričajo, da so radikalne spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč tudi koristne na drugih področjih. Cilji projekta so pripraviti pregled obstoječih dobrih praks tako v Sloveniji kot v državah EU, jih predstaviti zainteresiranim javnostim, le-te vzpodbuditi k izvajanju aktivnosti blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter oblikovati priporočila za nadaljnje širjenje dobrih praks.

Projekt se osredotoča na osem prednostnih področij: obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe.

20 dobrih praks, razvrščenih glede na prednostna področja:

Energetika:

Ecopark Hartberg

Raziskovalna enota OLEA

Hotel Park

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe in prihrankov v MOK

Energijska prenova večjih stavb v Občini Jesenice

Daljinski sistem ogrevanja

Združenje Slovenske fotovoltaične industrije

Trajnostna mobilnost

Carpooling

Trajnostna mobilnost v Ljubljani

Videokonference nadomeščajo službene poti

Vrednostna veriga lesa

Center predelave lesa HIZ Zeltweg

Lesene skeletne hiše Dammahaus

Trajnostni razvoj podeželja

Lokalna ekološka živila v rimskih šolah in vrtcih

Ekološka vas Čadrg

Ekološko kmetovanje

Šolski ekovrtovi

Partnersko ekološko kmetovanje

Trajnostna proizvodnja in potrošnja

ÖkoKauf Wien

Center ponovne uporabe

Prilagajanje na podnebne spremembe

Program za podporo prilagajanju, UK

Uspešno ukrepanje ob poplavah 2010

 

 

 

 

Več o izbranih dobrih praksah lahko preberete na spletni strani Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.

Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA