Biotehniška Fakulteta, UL, Ljubljana,

Slovenska znanstvena Fundacija, Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, Prostorsko načrtovanje in okoljske študije Ljubljana, Rotary Club Ljubljana Center

In Državni svet Republike Slovenije

 

vabijo na srečanje z naslovom:

 

»VODA IN URBANI PROSTOR«

 

v torek, 22. marca 2011, ob 13. uri

v dvorani Državnega sveta, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana.

 

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992, namenjen pa je opozarjanju na pomen in vpliv vode na naše življenje in za izboljšanje našega odnosa do voda. Letošnja tema svetovnega dneva voda z Mednarodnim letom izboljšanja zdravstvenih razmer, predvsem pa izboljšanju sanitarnih razmer in higieni v urbanem prostoru. Generalni sekretar ZN Ban Ki-Mun je zato med drugim opozoril na neurejene razmere v nerazvitih državah:

  • kar 2,6 milijarde prebivalcev tega planeta živi v katastrofalnih sanitarnih razmerah,
  • vsakih 20 sekund nekje na svetu zato umre en otrok.

Kako je pri nas?

Poudarek je usmerjen na pomen kakovosti, količine in varnosti pitne vode. Delati moramo predvsem na izobraževanju o smotrni rabi pitne vode in zaščiti vodnih virov, da bi ohranili njeno kakovost in varnost. Pri ravnanju z omejenimi vodnimi viri so ključna vprašanja neravnovesja med razpoložljivostjo in povpraševanjem, slabšanje kakovosti podzemne in površinske vode, neusklajenost in konkuriranje med sektorji, urbanim in ruralnim območjem ter medregijska in meddržavna nesoglasja. Nekatere od omenjenih tem so aktualne za takojšnjo diskusijo in iskanje rešitev. Strokovnjaki bodo analizirali prepotrebno medsektorsko sodelovanje in multi-disciplinaren pristop.

 

 

PROGRAM

 

Uvodna nagovora

mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta

Janez Podobnik, Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije Ljubljana

 

Uvodna referata:

prof. dr. Mihael J. Toman, UL Biotehniška fakulteta

prof. dr. Ana Kučan, UL biotehniška fakulteta

 

Okrogla miza: »VODA IN URBANI PROSTOR: Izziv za Slovenijo?

dr. Edvard Kobal, SZF, predsednik OO Svetovno leto kemije

dr. Lidija Globevnik, Institut za vode RS

dr. Marjeta Stražar, dir. CČN Domžale

prof. dr. Dušan Plut, UL Filozofska fakulteta

dr. Tatjana Tišler, Kemijski Institut

mag. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora

Zdravko Perger, FIGARO, kulturno turistična agencija

Aleš Šeligo, Arhitektni biro

 

 

Posvet bo povezoval prof. dr. Peter Raspor.

 

 

 

mag. Blaž Kavčič

predsednik

 

 

Voda in urbani prostor

( Posvet v Državnem svetu ob svetovnem dnevu voda 22.marcu 2011)

Uvodni nagovor direktorja ECPD Inštituta Janeza podobnika

 

Spoštovane gospe in gospodje, udeleženci in udeleženke današnjega srečanja, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, spoštovani prof. dr. Peter Raspor !

Počaščen sem, da je mednarodni Inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije ponovno soorganizator strokovnega srečanja skupaj z eminentnimi inštitucijami v Državnem svetu. V spominu imam prvo javno prireditev po ustanovitvi Inštituta, ki ga vodim v oktobru 2009 prav tako v Državnem svetu z naslovom Kam po krizi- priložnost za trajnostni razvoj. Tako takrat kot tokrat smo v predsedniku Državnega sveta mag. Blažu Kavčiču našli odprtost za naše ideje. Lahko samo ponovim, da je postal Državni svet skupaj z njegovim predsednikom dragocen prostor za intelektualne, kritične in odgovorne razprave in iskanja odgovorov na zelo pomembna razvojna, družbena in civilizacijska vprašanja, pred katerimi se nahaja slovenska družba in širši evropski in planetarni prostor.

 

Danes, na svetovni dan voda je v Sloveniji kar nekaj javnih dogodkov; veseli smo, da se je na našega odzvalo tako veliko udeležencev. Zelo je tudi pomembno, da se tega strokovnega srečanja poleg predstavnikov tradicionalnih institucij in znanstvenih ved udeležujejo tudi eksperti urbanistične in krajinarske stroke; še posebej zato, ker je letošnji svetovni dan voda tematsko posvečen vodi in mestom.

Dovolite mi, da v svojem nastopu poudarim tri vidike:

1) Nova strategija EU za Podonavje

Mednarodni Inštitut ECPD je novembra lani skupaj z ICPE organiziral mednarodno konferenco o trajnostnem upravljanju porečij in morij, s posebnim poudarkom na Podonavju, katerega pomemben razvojni potencial predstavlja Posavje. 4 države- Slovenijo, Hrvaško, Bih in Srbijo povezuje reka Sava in zato je bil na pobudo Slovenije pred nekaj leti sprejet Mednarodni sporazum o varovanju reke Save. Na naši konferenci so bili poleg drugih tem predstavljeni nekateri projekti, ki na trajnostni predpostavki rešujejo nekatera razvojna vprašanja v porečju Save : vloga SMEs sektorja, kolesarske steze ob Savi in drugi. Ob 1. juniju, ki je mednarodni dan reke Save bo na srečanju v Sloveniji predstavljeno nekaj teh projektov, tudi projekt, ki je dobil mesto v EU strategiji za Podonavje: pilotni projekt večnamenske ureditve Save na mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško .

 

2) Urban water conflicts

Na internetni strani OZN je bila kot podlaga za letošnji svetovni dan voda objavljena študija Unesco-IHE Institute for Water Education(http://www.eldis.org/go/insights&id=37147&type=Document) ki zelo detaljno analizira stanje po vseh kontinentih. Še posebej je zanimivo, ko analizira stanje v Evropi. Postavlja se vprašanje, ali bomo Evropejci v stanju, da bomo zdržali visoke standarde upravljanja z vodami (tako pitne vode, kot vsa ostala področja).

Za nas lahko velja kot dobro izhodišče, da se še naprej zavzemamo in udejanjamo evropski trajnostni pristop v odnosu do vode, ki ga označujejo trije E ( Ekonomski, Environmental-okoljski,Etični) kriteriji . Pri tem se postavlja veš dilem oziroma vprašanj, na katera bo govor tudi na današnjem posvetu:

- kako se kapital, ki je naložen v vodne vire plemeniti oziroma obnavlja , da ob tem zagotavlja dolgoročno sprejemljivo ceno pitne vode;

- ali bodo potrebne investicije v te sisteme tako visoki, da se bodo stroški lahko prenesli na uporabnike vode;

- je etično sprejemljivo, da se ti stroški (na primer varovanje okolja,ohranjanje infrastrukture) avtomatično prenesejo na uporabnike.

 

3) Stanje v Sloveniji

Na že omenjenem posvetu oktobra 2009 je prof. dr. Dušan Plut imel zelo odmeven nastop z naslovom Okoljske razsežnosti in razpotja trajnostnega razvoja Slovenije, v katerem je med drugim določil prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti sonaravnega razvoja Slovenije . Njegove ugotovitve so še kako aktualne tudi danes.

 

Vsem želim produktivno razpravo in pozitivni odnos do vode tudi v prihodnje!


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA