POROČILO O DELU MEDNARODNEGA ECPD INŠTITUTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V LETU 2010


Za inštitut je bilo leto 2010 zelo pomembno. Še posebej zato, ker se je s svojimi različnimi aktivnostmi začel uveljavljati v slovenskem prostoru. Istočasno pa se krepi njegova vloga v celotnem ECPD sistemu.
Delo inštituta je stalno podpiral Izvršni direktor ECPD prof.dr. Ostojić; pri vsebinskih usmeritvah inštituta je bila zelo pomembna vloga Sekretariata Inštituta, ki se je redno sestajal, v letu 2010 je imel 6.sej

Prostori Inštituta

Kot dolgoročno dobra se je izkazala odločitev, da Inštitut najame prostore v stavbi ICPE (International Center for Promotion of Enterprices) na Dunajski 104 v Ljubljani. Gre za mednarodno institucijo, katere dejavnost je zelo kompatibilna z usmeritvijo ECPD centra in še posebej našega Inštituta, kar se je posebej potrdilo po podpisu pisma o dolgoročnem sodelovanju med ICPE in ECPD, ki sta ga 20. maja 2010 podpisala ambasador dr Takehiro . Togo in generalni direktor dr.Bogdan Šalej.

Kadri

V letu 2010 Inštitut še ni imel zaposlenih.
Večino aktivnosti je usmerjal direktor Inštituta, ki je to vlogo, kljub temu, da v Inštitutu ni zaposlen vršil predano in odgovorno. Pri tem so mu pomagali stalni člani Sekretariata Inštituta ( dr. Boris Cizelj, dr. Peter Raspor, mag. Lorena Korošec, Bojan Starec) in drugi povabljeni(Alenka Arambašić , David Tavželj). Na nekaterih sejah so bili prisotni tudi sodelavci- eksperti ECPD Centra iz Beograda.

Finance

V letu 2010 se je Inštitut financiral preko donacij in drugih finančnih pomočeh s strani slovenskih subjektov in enega tujega(SBRA Brusel).
V letu 2010 kljub velikemu naporu Inštitut ni uspel, da bi dodatne finančne vire črpal iz sodelovanja v različnih mednarodnih(predvsem EU projektih). Ta naloga je ena prednostnih za delo v letu 2011.

Aktivnosti Inštituta

a) sodelovanje na mednarodnih konfrencah
 • organizacija panela Climate Change and Human Health v okviru 2nd CEE/SEE Regional Colloquium Capacity Building on Global Governance and the UN System,v Beogradu 18. maja 2010;
 • sodelovanje na EREFU 2010 , v Novi Gorici7- 8 junij 2010;
 • so-organizacija mednarodne konference(skupaj z ICPE) o trajnostnem upravljanju porečij(Donava/Sava) in morij (Mediteran/Črno morje), v Ljubljani,10-11 november 2010

b) Drugi dogodki
 • Razstava prof. Toškovića v avli ICPE , Ljubljana Salt Lake City, Kolkata, India – from idea to realization, 4.5. 2010;
 • organizacija skupaj z SDMO Securitx and Tolerance in the Balkans, 26. 10.2010 (v imenu ECPD sodelovali dr. Maes, dr. Adamović,dr. Levett;

c) Dogovori o sodelovanju :
 • PROTOKOL O POSLOVNEM SODELOVANJU MED EVROPSKIM CENTROM ZA MIR IN RAZVOJ IN SKUPINO ALIANSA, Ljubljana, 11.3. 2010;
 • Dogovor o sodelovanju med ECPD in ICPE, Ljubljana, 20. 5. 2010;
 • Podpis sporazuma o sodelovanju med ECPD akademsko mrežo in Univerzo v Ljubljani; Ljubljasna,27.10.2010;

d) druge aktivnosti
 • izdaja knjige na zgoščenki » Eseji o družbeni odgovornosti« (skupaj z IRDO Inštitutom in Ypsilon zavodom),november 2010;
 • priprava e-revije »sustainable review« (z izhajanjem bi začeli v letu 2011);
 • priprava problemskih okroglih miz z delovnim naslovom »ECPD srečanja prihajajočega dne« (pričetek v letu 2011);
 • vzpostavitev »web strani« ecpd.si in njeno ažurno upravljanje

e) mednarodne aktivnosti direktorja in članov sekretariata Inštituta;
 • direktor je na redno obiskoval ECPD center v Beogradu, bil v stalnih stikih z direktorjem centra dr. Ostojićem;
 • direktor je v zvezi z dejavnostmi Inštituta v letu 2010 med drugim obiskal Dunaj,Zagreb, Brusel, Graz , Pulo;
 • člani sekretariata dr. Cizelj, dr. Raspor kot predstavniki ECPD sodelovali na različnih mednarodnih forumih

Poročilo pripravil Janez Podobnik, direktor Inštituta
V Ljubljani, 14. 12. 2010Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA