Uvod

Mednarodni Inštitut ECPD za trajnostni razvoj je v letu 2012 deloval na podlagi sprejetega programa dela za leto 2012 . O delu in aktivnostih je bil tekoče seznanjen izvršni direktor ECPD v Beogradu prof. dr. Negoslav Ostojić.
Sekretariat Inštituta se je v letu 2012 sestal na treh rednih sejah / januarja, septembra in decembra/; vmes je bilo organiziranih tudi več delovnih srečanj, na katerih sta bila vedno prisotna dr. Cizelj in dr. Raspor.
Kljub temu, da je bil z 1. aprilom 2012 direktor ECPD Inštituta imenovan tudi za v.d. generalnega direktorja ICPE pa to dejstvo ni bistveno vplivalo na samo dejavnost; še več, odprle so se nove konkretne priložnosti za tesnejše sodelovanje obeh mednarodnih subjektov ECPD in ICPE.

Aktivnosti Inštituta v konkretnih mednarodnih in drugih projektih v letu 2012 :

1) Soorganizacija strokovnega posveta 22.maja 2012 v Novem sadu Human Heritage Footprints on Food and health Challenges / skupaj z CEFood congress in EFTN Declaration Ambassadors Network;

2) Soorganizacija mednarodnega srečanja Inovativnost v Porečju save 24-25. maj 2012 v Ljubljani / skupaj z gospodarskimi zbornicami vzdolž reke Save;
 
3) aktivna udeležba na Dnevu Afrike 18. maj v Ljubljani ; srečanje je odprlo nove možnosti sodelovanja ECPD z nekaterimi državami v Afriki; še posebej z nekaterimi razvojnimi inštitucijami v različnih afriških državah;

4) aktivna udeležba na drugem forumu Ken. a 11-12. junij 2012 v Mariboru; sodelovanje z Ken-om se krepi, pripravljen je poseben dogovor, ki bo podlaga za še aktivnejše in zelo konkretno sodelovanje med ECPD- Ken - ICPE;

5) sodelovanje nekaterih udeležencev ECPD iz Beograda na Mednarodni konferenci Benefits and Challenges od Public-Private Partnerships for Improving Energy Efficiency 24. oktobra v Ljubljani; kažejo se interesi, da bi se podobna konferenca spomladi 2013 organizirala v Beogradu ;

6) Direktor Inštituta se je udeležil nekaterih mednarodnih srečanj:
a) Vloga UN Agencij v sodelovanju z akademsko in civilno - družbeno sfero / 11-13-1- 2012 , Dunaj/;
b) Sodelovanje z CIIE / mednarodnim kongresom ruskih podjetnikov/ v Moskvi, 7-9.2.2012;
c) Sodelovanje na 1st Danube financing dialoge na Dunaju /22-23- 3.2012 /; sodelovanje v projektih Podonavske strategije ostaja prioriteta pri delovanju Inštituta;
d Sodelovanje Evropskega parlamenta in RCC Sarajevo pri okoljskih vprašanjih / 23-24.2.2012, Sarajevo;
e) sodelovanje z prof. dr. Elke Anklam, direktorico EU Institute for Health and Consumer Protection/ 24. 8. 2012 Ljubljana/;
f) sodelovanje ob 20.letnici ustanovitve Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Biotehniški fakulteti UL ; priprava prispevka z naslovom Integracija trajnostnega gledanja v aktualne izzive družbe ;

Finance

Prihodki Inštitut so bili  v letu 2012 večinoma donacijska sredstva in so  znašali 8 500 Eur . V enaki višini znašajo tudi odhodki , ki so bili porabljeni za stroške prostorov, druge materialne stroške in delo direktorja.Podrobnejše stanje bo razvidno iz zaključnega računa za leto 2012.
Inštitut nima neporavnanih obveznosti .

Plan dela Inštituta za leto 2013 bo pripravljen ločeno.

Janez Podobnik, Direktor


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA