NAPOVED IN VABILO

Mednarodni center za promocijo podjetij Vas vljudno vabi, da se udeležite mednarodne konference

OKOLJSKO UPRAVLJANJE OBALNIH OBMOČIJ JADRANSKEGA/SREDOZEMSKEGA IN ČRNEGA MORJA TER POREČIJ DONAVE IN SAVE, Z POUDARKOM NA TRANSPORTU IN TURIZMU

ICPE Ljubljana, Slovenija

10-11 november

organizacija v sodelovanju z Evropskim centrom za mir in razvoj (ECPD);

Okoljski program Združenih narodov, Sredozemski akcijski načrt

s podporo

Vlade Republike Slovenije,

Generalnega direktorata za okolje, Evropske komisije

Regionalnega kooperativnega sveta, Sarajevo

Prizorišče: ICPE, Dunajska 104, 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 5682331

info@icpe.si

SODELUJOČI IN POVABLJENI

 • vladni predstavniki
 • visoki predstavniki mednarodnih organizacij
 • slovenski in mednarodni strokovnjaki iz akademske sfere, razvojnih inštitutov in gospodarskih združenj
 • predstavniki lokalnih skupnosti
 • študenti
 • splošno zainteresirana javnost

Organizatorji pričakujejo predvsem sodelujoče iz držav članic ICPE ter iz držav z obalnega območja Jadranskega morja in Mediterana tar držav iz porečja Donave ter Save.

Članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji ter bogate izkušnje ICPE na področju mednarodnega sodelovanja pomenita zelo dobro popotnico za konferenco ter dajeta upanje na prav tako uspešne po-konferenčne aktivnosti vseh sodelujočih (v pričakovanih skupnih projektih ter aktivnostih).

V OSPREDJU

Izzivi 21. stoletja v globaliziranem svetu: dejstva, načini in sredstva za uspešno razrešitev dilem varovanja okolja, zagotavljanja čistosti vode, prehranske varnosti in socialne odgovornosti v regijah in državah porečij Save in Donave ter Jadranskega, Sredozemskega in Črnega morja. .

Načini in sredstva za spodbujanje sodelovanja na lokalnem, državnem in globalnem nivoju, ki bi vodilo implementaciji projektov na področju turizma in transporta – področjih, ki vsako na svoj način še posebej spodbujata človekov razvoj in blaginjo.

Zagon skupnega srednjeročnega akcijskega programa, ki vključuje paralelne interdisciplinarne raziskovalne projekte z aktivno udeležbo držav članic ICPE ter ostalih zainteresiranih držav. Osredotočilo se bo na področja, ki pokrivajo implementacijo mednarodnih zavez iz relevantnih mednarodnih pogodb ter ostalih mednarodnih in nacionalnih dokumentov. Namen je povezati področja zaščite okolja, trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti organizacij in vlad na vseh nivojih.

NATANČNEJŠI CILJI TER VSEBINA KONFERENCE

Cilji obsegajo zgoraj navedena področja, natančneje:

 • Obalna območja Sredozemlja,Jadranskega morja in Črnega morja ter porečja Save in Donave: Vpogled v trenutne dejavnosti na politični ravni, ki izhajajo iz mednarodnih obvez sprejetih v tej regiji.
 • Formulacija vzporednega srednjeročnega programa na področju raziskovanja, usposabljanja in izgradnje implementacijskih zmožnosti, ki se še posebej dotika področij transporta in turizma.
 • Glavni družbeni akterji: Harmonizacija vertikalnega in horizontalnega soočanja in sodelovanja glavnih družbenih igralcev: znanosti, podjetij, lokalnih skupnosti, vlade ter civilne družbe v ciljnih državah Sredozemskega, Jadranskega in Črnega morja ter porečij Save in Donave.

PROGRAM KONFERENCE

10. november: Dopoldanska in popoldanska plenarna seja:

- otvoritveni nagovor

- nagovor visokih vladnih predstavnikov, predstavnikov institucij visokega šolstva in raziskovalnih inštitucij ter predstavnikov mednarodnih organizacij

- razprava o ključnih izzivih 21. stoletja v globaliziranem svetu, ter osvetlitev izzivov in rešitev na področju spodbujanja sodelovanja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju za implementacijo zavez s področja turizma in transporta

- predstavitev dokumentov; Sredozemski akcijski načrt in Donavska konvencija ter njuna implementacija

- obravnavanje specifičnih tematik s področja mednarodnega prava, nacionalnih okoljskih strategij, družbene odgovornosti ter ostalih povezanih področij

11. november: Dopoldan:

- okrogle mize

- projektne delovne skupine: strukturiranje ustreznih delovnih ekip za implementacijo

11. november: Popoldan: plenarno zasedanje:

- predstavitev in obravnava predlogov za srednjeročno interdisciplinarno akcijsko sodelovanje

Podrobnejši opis programa konference bo objavljen do 25 Septembra.

URADNI JEZIK KONFERENCE

Kot uradni jezik konference je določena angleščina.

PRIJAVNINA

za sodelujoče: 100 €

za študente: 50 €

za predavatelje prijavnine ni.

Prijavnina pokrije strošek pisarniškega materiala, pijače in hrane.

PREDNOST ZA SODELUJOČE

 • možnost predstavitve gradiva/možnost sodelovanja v diskusijah
 • pridobitev strokovnega gradiva konference
 • vsak sodelujoči dobi ICPE zbornik, ki vsebuje tudi zaključke konference

PRIHOD IN NASTANITEV

Nekateri izmed bolj pogosto uporabljanih hotelov s strani sodelujočih v programih ICPE:

Austria Trend Hotel: http://www.austria-trend.at/Hotel-Ljubljana/en/

Hotel Park: http://www.bookingpoint.net/sl/slovenija/hotel/ljubljana/hotel-park-126SI2.html

Hotel Mons: http://www.sloveniaholidays.com/hotel-mons

Gostišče Portal: http://www.sloveniaholidays.com/gostisce-portal

Več informacij o nastanitvi v ljubljanskih hotelih lahko dobite tudi s strani ICPE. Podrobnejši nasveti glede nastanitve bodo objavljeni v drugem obvestilu.

Za več informacij prosim obiščite www.icpe.si, ali kontaktirajte sledeče osebe:

Logistika in administracija – David Tavželj:

Program konference – Igor Pavlin:


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA