O ogljičnem odtisu

 

Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma organizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodke in izdelke ter posameznike.

 

Podjetja oz. organizacije se za izračun ogljičnega odtisa najpogosteje odločajo zaradi naslednjih razlogov:

 • z izpusti želijo natančneje in bolje upravljati: zmanjševati izpuste in s tem zmanjševati stroške
 • želijo se izogniti tveganjem zaradi cene fosilnih goriv in ogljika
 • želijo se primerjati s podjetji oz. organizacijami v svojem sektorju oz. panogi
 • izračun ogljičnega odtisa potrebujejo za poročanje tretjim osebam
 • izračun oglijičnega odtisa uporabljajo kot sredstvo za komuniciranje na trgu, marketing
 • Več o izračunu ogljičnega odtisa za podjetja in organizacije lahko preberete v publikaciji Ogljični odtis, Uvod za organizacije in podjetja.
 • Kako so to naredili drugi? Nekaj primerov izračunov ogljičnega odtisa za podjetja, izdelke in dogodke iz Slovenije in Velike Britanije.
 • Protokol za toplogredne pline (protokol TGP): Široko sprejet standard za poročanje o emisijah. Protokol ureja poročanje emisijah podjetij in zaradi posameznih projektov Standard za poročanje o emisijah podjetij zagotavlja metodologijo za izračun ogljičnega odtisa. Protokol sta razvila World Resources Institute in World Business Council for Sustainable Development. NOVO! Oktobra 2011 sta izšla dolgo pričakovana nova standarda GHG: GHG Protocol Standards for Product and Value Chain GHG assessments. Več na spletni strani www.ghgprotocol.org.
 • ISO 14064: Mednarodni standard za poročanje o emisijah za podjetja. Zgrajen je na načelih, ki so zasnovana v Protokolu za toplogredne pline. Več informacij na spletni strani www.iso.org.
 • PAS 2060: Izhaja iz protokola za toplogredne pline in je procesni standard, ki določa izkazovanje ogljične nevtralnosti. Več o standardu PAS 2060 tukaj.
 • PAS 2050: Standard (Specification for the Assessment of the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services), ki je edini veljavni mednarodni standard za izdelke in storitve v EU in vključuje tudi zunanjo presojo. NOVO!Dopolnjen standard (september 2011) PAS 2050. Več o standardu PAS 2050 tukaj.
 • NOVO! Evropska komisija je objavila osnutek metodologije EU za določanje okoljskega odtisa.
 • Nove informacije o French National Experiment – projektu okoljskih oznak izdelkov tukaj (v francoskem jeziku).
 • Ogljična izravnava: Finančni instrument, ki pomeni denarno ovrednotenje in zmanjševanje toplogrednega vpliva z odkupom emisij toplogrednih plinov. Meri se v tonah ekvivalenta CO2, četudi velja za vse kategorije toplogrednih plinov. Zmanjševanje emisij (ponavadi rezultat projektov v državah razvoju), ki se nato prodajajo kot nadomestilo za emisije na nekem drugem kraju. Izravnava je pogosto sredstvo za doseganje ogljične nevtralnosti. Več o tem v publikaciji Carbon Trusta »The Carbon Trust three stage approach to developing a robust offsetting strategy«.
 • Faktor emisijske konverzije: Pri izračunavanju emisij zaradi porabe energije moramo izbrati mersko enoto za porabljeno energijo. Faktor emisijske konverzije nam omogoča, da iz vhodnega podatka o energiji (kWh, prostornina ali masa) pridobimo podatek o ustrezajoči količini emisij ogljikovega dioksida. Za Združeno kraljestvo te faktorje objavlja Defra, lahko jih dobite tudi pri organizaciji Carbon Trust

Vir: www.umanotera.org


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA