Obisk ministra za okolje prof. Dr. Roka Žarnića na Mednarodnem centru za promocijo podjetij (icpe), 1. Septembra 2010

Minister prof. dr. Roko Žarnić je v sredo, 1. 9. 2010 obiskal Mednarodni center za promocijo podjetij (International Center for Promotion of Enterprises - ICPE). Spremljal ga je dr. Mitja Bricelj, aktualni predsednik Mednarodne komisije za zaščito reke Donave.
Direktor ICPE dr. Bogdan Štefan Šalej je uvodoma predstavil dejavnosti centra, med njimi Mednarodno konferenco o trajnostnem upravljanju porečij in obalnih območij ter z novim študijskim programom Green industry MBA.
Janez Podobnik je v vlogi direktorja mednarodnega inštituta ECPD za trajnostni razvoj, ki je soorganizator konference, poudaril, da je za uspešno upravljanje z vodnimi viri nujno čezmejno in interdisciplinarno sodelovanje. Ministru je predstavil ambicijo, da bi v okviru nove evropske strategije za Podonavje konzorcij ICPE/ECPD prevzel vlogo koordinatorja razvojnih projektov v tej regiji. Posebej je izpostavil, da morajo konkretni projektni predlogi krepiti prakso družbene odgovornosti.
Akademik dr. Anton Vratuša je predstavil posamezne projektne predloge, ki bodo sestavljali skupni srednjeročni akcijski program konference in naj bi trajali več let.
Minister je pozdravil organizacijo konference, na kateri bo tudi aktivno sodeloval. Predlagal je, da se na konferenco povabijo predstavniki držav iz drugih celin, ki imajo izkušnje pri celostnem upravljanju velikih rek. Podprl je zamisel, da se konferenca vzpostavi kot odprt prostor za izmenjavo različnih pristopov pri oblikovanju projektnih rešitev in predlagal, da se posebno pozornost nameni naravni in kulturni dediščini.
Po ministrovem prepričanju, ima Slovenija veliko znanja na okoljskem področju, ki ga je potrebno izkoristiti v projektih, ki bodo doprinesli k razvoju slovenskega gospodarstva. ICPE pa bi se lahko razvil v močan mednarodni center - konzorcij, ki bi se ukvarjal tudi z okoljskimi tehnologijami ter drugimi področji trajnostnega razvoja.
Na srečanju je sodeloval tudi brazilski strokovnjak za biogoriva dr. Plinio Nastari, ki je predstavil ekonomsko uspešnost proizvodnje in uporabe biogoriv v Braziliji. Predlagal je, da se na konferenco povabijo tudi predstavniki Brazilije.
Generalni direktor ICPE dr. Šalej je ministru predstavil tudi program »Green Industry MBA – Master in Ecotechnology in climate change management«, ki ga je ICPE razvil skupaj z Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Štefana. Program orje ledino na področju uporabe inovativnega upravljanja s problemi podnebnih sprememb in tako združuje znanja s področja čistih tehnologij in njihove industrijske uporabe s potrebnimi upravljaljskimi znanji.

Predmetnik enoletnega Green Industry MBA-ja pokriva v bistvu dvoletni program in temelji na dinamičnem in projektno zasnovanem pristopu, s prakso in študijskimi obiski študentov po Sloveniji in sosednjih državah. Študentje prihajajo iz različnih držav s celega sveta: Indije, Brazilije, Pakistana, Šri Lanke, Tanzanije, itd.

Minister Žarnić je izrazil polno podporo programmu Green Industry MBA in obljubil, da bo častni govornik na uvodni slovesnosti 18. Oktobra 2010.
Minister je obljubil tudi, da bo imel predavanje za študente v letu 2011 ter nato prisotnim razložil še projekt »Climate for Culture«, v katerega je vključen.


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA