Del vsebine je na voljo le v angleščini.

Nagovor na Teaching Climate Change and the United nations System (Belgrade,17-18.maj 2010)

Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani udeleženci konference

Z veseljem Vas pozdravljam v imenu Mednarodnega ECPD Inštituta for sustainable development, urban Planning and Environmental Studies iz Ljubljane. Uvodoma bi se rad zahvalil dr. Miroslavu Polzerju, director of Austrian Science and Research Liaison Office in Ljubljana, ki nas je povabil kot soorganizatorje te pomembne mednarodne konference. Naš inštitut je pred kratkim ustanovil Evropski center za mir in razvoj (ECPD), ki ima organizacijski sedež v Beogradu, akademski svet pa v Parizu. ECPD pa je bil ustanovljen leta 1985 kot Reginal Centre of the UN University for peace. To tudi pomeni, da smo izvorno zavezani poslanstvu, ideji in metodam OZN, še posebej z vidika spodbujanja vseh aktivnosti, ki zagotavljajo mir in razvoj.
Zato pozdravljamo koncept te konference, ki skozi prizmo soočanja z podnebnimi spremembami išče nove odgovore in rešitve v trikotniku Education-Research-Information. Po našem trdnem prepričanju je sinteza v trajnostnem konceptu razvoja. Tu se tudi izhodi iz globalne gospodarske in finančne krize dotikajo rešitev soočanja z podnebnimi spremembami. Za oba globalna problema se kot ključen izhod kaže v trajnostnem razvoju ; tako v segmentu učinkovite rabe energije, kot tudi v sferi spremenjenega pojmovanja rasti BDP (GDP) kot merila uspešnosti držav. Tu moramo biti povsem jasni, da trajnostni koncept razvoja predpostavlja zmanjšanje potrošnje na prebivalca!
Nekoliko provokativno bi zato lahko naslov te konference spremenili v Teaching Sustainable Development and the United nations System. Tu nastopi velik pomen procesov učenja na različnih ravneh, od lokalnega, regionalnega, mednarodnega do globalnega, v katerem se odpirajo konkretna vprašanja trajnostnega razvoja, s katerimi se poglobljeno ukvarja OZN kot celota ali njena specializirana telesa (UNEP,UNDP,UNICEF,Unesco).


Delovanje ECPD inštituta za trajnostni razvoj se prvenstveno osredotoča na območje srednje in jugovzhodne Evrope, čeprav je preko akademske in ekspertne ECPD mreže povezan s celim svetom. Ker imamo kot organizacijska enota ECPD sedež v Sloveniji bomo še posebej aktivni na krepitvi povezav med Slovenijo in Srbijo , ki bodo okrepile interdisciplinarne raziskave in projekte na različnih področjih trajnostnega razvoja: omenil bi predvsem velike možnosti na sodelovanju pri razvojnih,vodarskih,turističnih, prometnih in drugih projektih na porečju Save in Donave. Ta tema ICAM bo v organizaciji ICPE, s katerim zelo dobro sodelujemo jeseni v Ljubljani pripravljena kot mednarodne konferenca. Vesel sem, ker danes vidim med nami kar nekaj aktivnih soorganizatorjev. Skoraj samoumevno pa je, da bomo v našem inštitutu izkoristili dobre povezave,tako institucionalne kot človeške, ki jih imamo z strukturami EU,še posebej v Bruslju . Zelo aktivno se bomo vključevali v pridobivanje evropskih razvojnih finančnih virov, do katerih je v zadnjem obdobju upravičena tudi Srbija (tu mislim tako na področje okoljskih tehnologij, trajnostnega turizma, podpori razvoju evropskih demokratičnih struktur kot še posebej področje štipendij za dodiplomske kot postdiplomske študente .
Rad bi se spomnil na uspešno in zelo odmevno UN Environment for Europe konferenco leta 2007, na kateri sem sodeloval kot minister za okolje in prostor iz Slovenije: zdi se zelo modro, da so bili njeni zaključki in poudarki,še posebej regionalno sodelovanje v sferi raziskav in izobraževanja kot odgovor na podnebne spremembe vgrajeni v izhodiščni koncept tudi te konference.
Spoštovani !

Dovolite mi, da vas ob zaključku tega nagovora spomnim, da bo kot eden od jutrišnjih panelov tudi panel na temo Climate Change and Human Health, ki smo ga pripravili skupaj v ECPD Beograd in Ljubljana. Veliko energije in znanja je v pripravo tega workshopa vložila prof.dr. Marina Bujko , za kar se ji iskreno zahvaljujem. Veseli bomo, če se boste ob sicer samih vsebinsko zanimivih možnosti jutri odločili za sodelovanje na tem panelu. Žal imajo podnebne spremembe zelo nedvoumne vplive in posledice tudi na zdravje ljudi. Pomembno je, da se v moderne koncepte izobraževanja vključi čimveč informacij in znanj o teh vprašanjih, da se bomo ljudje v vseh starostih in različnih situacijah znali dobro pripraviti in nato živeti s podnebnimi spremembami . To je glavno sporočilo tega panela!

Še enkrat zahvala vsem organizatorjem in podpornikom te konference in predvsem želim veliko dinamičnih, provokativnih in motivacijskih prispevkov in razprav !Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA