dr.Peter  Raspor in Janez Podobnik ob obisku Budimpešte(28.12.2011)