Plan dela Mednarodnega  Inštituta ECPD za trajnostni razvoj za leto 2012 /

 

Uvod

Mednarodni Inštitut ECPD v Ljubljani bo v letu 2012 nadaljeval svoje delovanje, kot izhaja iz akta o ustanovitvi.

Pri tem se bo prednostno vključeval v različne mednarodne projekte, ki potekajo pod okriljem ECPD mednarodne akademske mreže z sedežem v Beogradu.

Nadaljeval bo z aktivnostmi in projekti, ki so bili začeti takoj po   ustanovitvi v letu 2009, ali pa so bili začeti  kasneje, v letu 2010 in 2011.

V letu 2011 bo ECPD Inštitut dal poseben poudarek na sodelovanje v okviru nove EU Strategije za Podonavje, v kateri se kaže dobra priložnost za finančno podporo, oz. sofinanciranje novih in nekaterih že začetih projektov ECPD Inštituta.

Inštitut bo v letu 2012 začel postopke, da bo pridobil status raziskovalne institucije, , da bi lahko konkuriral za financiranje s strani slovenske Agencije za raziskovalno delo, ARRS.

 

Aktivnosti v letu 2012

 

To leto mora prinesti rezultate pripravljalnih del, opravljenih v prvih dveh letih delovanja Inštituta, v smislu programske in kadrovsko-finančne konsolidacije. V programskem smislu bo poudarek na raziskovalnem in svetovalnem delu, s tem povezano pa bodo razvite tudi nekatere izobraževalne in publicistične dejavnosti.

Institut se bo delovno povezal z nekaj specializiranimi ustanovami doma in v tujini (raziskovalnimi, izobraževalnimi in nevladnimi organizacijami). Na ta način se bo lažje vključil v projekte, za katere so zagotovljena potrebna finančna sredstva.

 

Prednostne aktivnosti bodo naslednje:

 

1) Nadaljeval bo s pripravo podiplomskega/doktorskega študija »Romske študije«. Ta projekt poteka v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

Obenem načrtujemo preučitev možnost oblikovanja dodiplomskega programa, ki bi podpiral to vsebino.

Preučili bomo tudi možnost partnerske institucije, ki bi pri takem programu sodelovala.

 

2) Nadaljevanje projekta Climate Change and human health.

V skladu s finančnimi možnostmi bo inštitut preučil tudi možnosti,  ki jih prinaša nova EU strategija za Podonovje, s posebnim poudarkom na področja, ki pokrivajo varno hrano, zdravje ljudi in trajnostni razvoj.

Načrtujemo strokovno delavnico iz tega področja dedovanja.  Tako  bomo organizirali ob 6. evropskem kongresu hrane /6 th Central European Congress on Food/ med 23 – 26.majem 2012 v Novem Sadu ali pa v Makedoniji ob relevantnem dogodku  posebno  delavnico.

Tema bi bila: Vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi s posebnim poudarkom na alergije zaradi hrane. Strokovni koordinator bo prof. dr. Peter Raspor.

 

3) Aktivno sodelovanje na različnih projektih, ki izhajajo iz EU Strategije za Podonavje. Inštitut se bo povezal z različnimi nosilci področij, ki so zanimiva za osnovno usmeritev  Inštituta iz različnih držav Podonavja. Kot že delujoči mehanizem je sodelovanje z Mednarodnim forumom »Dunav reka saradnje«, s katerim je ECPD podpisal Protokol o dugoročnoj saradnji.

Podrobnejši nabor potencialnih projektov bo pripravljen do marca 2012.

 

4) Sodelovanje s Knowledge Economy Network / KEN. Inštitut je v letu 2011 postal član te nove mednarodne akademsko-razvojne mreže, ki se razvija v vplivni think-tank na področju ekonomije,raziskovalnih in razvojnih globalnih vprašanj.  Odpirajo se nove sinergije za delovanje ECPD inštituta, ki vidi svojo vlogo v proaktivnem zavzemanju za koncepte trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti  - kot sestavnega dela ekonomije znanja.

 

5) sodelovanje v različnih programih in projektih, ki potekajo v ECPD, tako v Beogradu/Srbiji kot številnih drugih državah, kjer ima ECPD vzpostavljeno svojo aktivno mrežo.

 

6) Sodelovanje na različnih mednarodnih forumih, okroglih mizah in konferencah, kjer je nosilna tematika vezana na trajnostni razvoj v različnih dimenzijah ; okolje, podnebne spremembe, varna hrana, biotehnologija, trajnostna energetika , družbena odgovornost.

 

7) Sodelovanje z ICPE / International Center for Promotion of Entreprices;  predvsem nadaljevanje projektov, začetih na ICAM konferenci v novembru 2010 ( Recreational and long distance tourist bicycle lanes along Sava river; SME and Sava Region; Network of observing System in the Adriatic).

 

8) Posebna pozornost bo posvečena dobri pripravi na različne razpise, tako EU kot drugih v kontekstu aktivnosti Inštituta.

Tudi zato se bo ECPD Inštitut registriral kot raziskovalna inštitucija in v svoje delovanje povabil nove eksperte iz različnih strokovnih področij.

 

Finančni del za 2012  bo pripravljen po razgovoru z dr. Ostojićem in strokovnimi sodelavci ECPD predvidoma v drugi polovici januarja 2012 v Beogradu, ki se ga bosta udeležila dr. Raspor in Janez Podobnik

 

Pripravil: Janez Podobnik


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA